Drodzy Klubowicze uprzejmie informuję , że w 2019 roku wysokość składek
decyzją Zarządu GKG nie ulega zmianie , tzn, wyniesie 400 PLN płatne do
31 marca br. Wpisowe dla osób ,które uzyskały Zieloną Kartę bez pośrednictwa GKG wyniesie 200 PLN.

Składka do PZG w wysokości 150 PLN będzie wysyłana na konto Związku
wyłącznie w dwóch terminach : 31 .03.2019 oraz 15.04 .2019.

Uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższych terminów.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

Alior Bank o/Gliwice 14 2490 0005 0000 4500 4756 5919
Gliwicki Klub Golfowy
ul. Tadeusza Kościuszki 22/9
44-100 Gliwice