W dniu 7 marca 2022 roku w siedzibie firmy ART CERAMIKA , dzięki uprzejmości właściciela, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gliwickiego Klubu Golfowego.

Zebrani wybrali nowy Zarząd Klubu w składzie:

Prezes Zarządu – Katarzyna Czajka

Wiceprezes Zarządu – Ilona Goli

Wiceprezes Zarządu – Marcin Żemaitis

Członek Zarządu – Grzegorz Jaworski

Członek Zarządu – Tadeusz Wesołowski