W czwartek 13 czerwca członkowie Gliwickiego Klubu Golfowego na polu Kraków Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach rozegrali tradycyjny już Turniej o Puchar Prezesa.
W ogromnym upale, który sprawił że dwoje golfistów nie było w stanie ukończyć gry, większość startujących uzyskała zadowalające wyniki, co widać po uśmiechach na zdjęciu grupowym.

Gorące podziękowania należą się sponsorowi turnieju firmie ROCA POLSKA od wielu lat współpracującej z Gliwickim Klubem Golfowym.
W poszczególnych kategoriach 13-tka w dacie okazała się szczęśliwa dla :

Klasyfikacja kobiet stroke play brutto
I miejsce – Zofia Paradysz
II miejsce – Ewelina Fajer
III miejsce – Anna Unold

Klasyfikacja kobiet stroke play netto
I miejsce – Ilona Goli
II miejsce – Katarzyna Czajka
III miejsce – Iwona Szumańska

Klasyfikacja mężczyzn stroke play brutto
I miejsce – Aleksander Chaba
II miejsce – Igor Zagórowski
III miejsce – Edward Szmak

Klasyfikacja mężczyzn stroke play netto
I miejsce – Piotr Hampel
II miejsce – Wiesław Zagórowski
III miejsce – Henryk Bryniak

W tym roku po raz pierwszy była także prowadzona klasyfikacja par, w której zwyciężyli
I miejsce – Jarosław Czajka i Aleksander Chaba
II miejsce – Czesław Klim i Igor Zagórowski
III miejsce – Zofia Paradysz i Mariusz Szumański

No koniec odrobina statystyki ukazująca jak jesteśmy w tyle za Europą nie tylko w sporcie
zawodowym, ale przede w sporcie amatorskim, który pozwala aktywnie spędzać czas w
wieku od 5 ciu do 100 lat.
Kraj / liczba golfistów / ilość pól golfowych
Anglia / 678 tys. / 1849
Niemcy / 639 tys. / 728
Francja / 408 tys. / 597
Hiszpania / 280 tys. / 348
Szkocja / 199 tys. / 545
Szwecja / 474 tys. / 448
Czechy / 56 tys. / 102

Polska / 3739 / 32
a za nami już tylko Grecja, Węgry, Estonia.
* Dane z magazynu Golf&Roll na podstawie raportu KPMG

Raport KPMG: W Polsce golf ciągle w początkowej fazie rozwoju

Przykład naszych bliskich sąsiadów Czechów, którzy postawili na budowę nowych pól,
pokazuje, że golf to nie tylko inwestycja w aktywność i zdrowie mieszkańców, ale także
sposób na przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, nowe miejsca pracy i podatki dla
regionu i kraju.
A nam pozostaje nadzieja, że w przyszłości golf stanie się w przyszłości wizytówką także
naszego miasta.