Dziękujemy za zainteresowanie członkostwem Gliwickiego Klubu Golfowego.
Prosimy o wypełnienie deklaracji o przystąpieniu do GKG
DEKLARACJA – do pobrania
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – do pobrania

WPISOWE:

Opłata jednorazowa: 200zł

OPŁATY CZŁONKOWSKIE GKG:

Dorośli: 400zł
Młodzież do 18 lat: 200zł

OPŁATY CZŁONKOSTWA w PZG:

Dorośli powyżej 65 lat: 200zł
Dorośli 27-65 lat: 250zł
Młodzież od 19 do 26 lat: 100zł
Junior/Juniorka do 18 lat: 50zł
Opłatę członkowską należy uiścić najpóźniej do 30 kwietnia danego roku. Nowi członkowie winni wpłacić opłatę wpisową oraz składkę członkowską w terminie 14 dni od złożenia deklaracji członkowskiej.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. 52 1090 1766 0000 0001 4436 1414
Gliwicki Klub Golfowy
ul. Tadeusza Kościuszki 22/9
44-100 Gliwice