Dziękujemy za zainteresowanie członkostwem Gliwickiego Klubu Golfowego.
Prosimy o wypełnienie deklaracji o przystąpieniu do GKG
DEKLARACJA – do pobrania
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – do pobrania

WPISOWE:

Opłata jednorazowa: 200zł

OPŁATY CZŁONKOWSKIE GKG:

Dorośli: 400zł
Młodzież do 18 lat: 200zł

OPŁATY CZŁONKOSTWA w PZG:

Powyżej 25 lat: 150zł
Od 19 do 25 lat: 40zł
Do 18 lat: 20zł
Opłatę członkowską należy uiścić najpóźniej do 30 kwietnia danego roku. Nowi członkowie winni wpłacić opłatę wpisową oraz składkę członkowską w terminie 14 dni od złożenia deklaracji członkowskiej.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. 52 1090 1766 0000 0001 4436 1414
Gliwicki Klub Golfowy
ul. Tadeusza Kościuszki 22/9
44-100 Gliwice