Reguły gry w golfa – tutaj

Początek Gry
Gracze powinni stawić się na miejscu startu pierwszego dołka najlepiej 5 minut przed rozpoczęciem rundy. Przed startem każdy powinien ogłosić, jaką piłką rozpoczyna grę – podając markę piłki, numer oraz dodatkowe zaznaczenia W naszej golfowej torbie może być maksimum 14 kijów. Za posiadanie większej liczby kijów są 2 uderzenia karne.
Honor-Przywilej
Kolejność na starcie dołka – tee jest nazywana Honorem. Gracz, który miał najlepszy wynik na poprzednim dołku ma honor, czyli rozpoczyna pierwszy. Na pierwszym dołku gracze startują w kolejności z listy startowej, lub po losowaniu np. monetą.
Obszar startu -Tee
To specjalnie przygotowany równy teren, na którym znajdują się markery – znaczniki linii startu. Piłkę można wybić tylko z obszaru o kształcie prostokąta wyznaczonego przez linię markerów z przodu i 2 długościami kija z tyłu. Karą za grę spoza regulaminowego obszaru są 2 uderzenia.
Piłka w grze
Piłka raz wprowadzona do gry musi być grana z miejsca gdzie leży. Nie poprawia się jej położenia. Golfiści podczas gry powinni zachowywać się w odpowiedni sposób. Nie można uderzać piłki, kiedy widzimy, że grupa przed nami nie oddaliła się na bezpieczną odległość. Pomagajmy też swoim partnerom szukać zgubionych piłek. Gdy partner szykuje się do strzału nie wykonujmy żadnych gwałtownych ruchów, zachowajmy ciszę. Nie róbmy niczego, co by mogło rozproszyć jego uwagę. Uderzenie golfowe jest zdefiniowane jako postępowy ruch kija wykonywany z zamiarem trafienia w piłkę. Można robić treningowy zamach w pewnej odległości od piłki, ale tylko w ten sposób, aby nie uszkodzić trawy lub nie wstrzymywać gry.
Piłka zgubiona
Jeśli piłka jest zgubiona, gracz ma 5 minut na jej znalezienie. W takiej sytuacji należy przepuścić graczy idących z tyłu, tak aby nie zatrzymywać ich gry szukaniem piłki. Jeśli po 5 minutach piłka nie zostanie znaleziona należy udać się do miejsca skąd była uderzana, dodać uderzenie karne i wznowić grę. Jeśli zgubiona piłka była grana z tee, piłkę można umieścić na kołeczku, jeśli była grana z fairwaya lub wysokiej trawy piłkę należy ją upuścić.
Piłka wybita poza granice pola- Out of Bounds
Zdarza się wybić piłkę poza granice pola. Granice takie wyznaczają najczęściej białe paliki. W takim przypadku należy postąpić identycznie jak w przypadku zgubionej piłki. Należy powtórzyć strzał z tego samego miejsca z uderzeniem karnym.
Upuszczanie piłki – dropowanie
Aby prawidłowo upuścić piłkę należy stać w pozycji wyprostowanej, podnieść piłkę na wysokość ramion i ją upuścić. Można być skierowanym w dowolną stronę.
Teren w naprawie
Jest to obszar gdzie prowadzone są prace pielęgnacyjne lub naprawcze pola. Taki teren musi być wyraźnie oznaczony jako będący w naprawie. Jeśli piłka wyląduje w takim miejscu można ją upuścić z najbliższego miejsca bez kary.
Przeszkody
Bunkry – są to najczęściej zagłębienia w terenie pola wypełnione piaskiem. Porośnięte trawą ściany bunkra nie należą do bunkra. Bunkry mogą znajdować się wszędzie na polu. Najwięcej jest ich wokół greenu. Szykując się do uderzenia piłki z bunkra, nie wolno wcześniej zagłębiać główki kija w piasku. Nie wolno też robić próbnych zamachów, przy których piasek mógłby zostać dotknięty główką kija. Kara za dotknięcie piasku to 2 uderzenia. Zawsze należy zagrabić piasek pozostawiając po sobie gładką powierzchnię.
Przeszkody Wodne
Każdy klub ma obowiązek wyraźnie zaznaczyć przeszkody wodne. Zasięg przeszkody wodnej określają żółte i czerwone paliki lub linie namalowane na ziemi w tych kolorach. Żółte paliki i linie oznaczają przeszkodę wodną, czerwone oznaczają przeszkodę wodną boczną. Jeśli piłka znajdzie się w obszarze przeszkody wodnej, a jest możliwe jej zagranie, można ją uderzyć przy zastrzeżeniach: – nie wolno dotknąć kijem ziemi podczas przygotowywania się do uderzenia lub wykonywania zamachu. – inną opcją jest upuszczenie piłki i gra z miejsca gdzie się wykonało poprzednie uderzenie z dodatkowym punktem karnym. -istnieje możliwość upuszczenia piłki z uderzeniem karnym w dowolnym miejscu w linii pomiędzy chorągiewką a miejscem przecięcia toru lotu piłki z linią przeszkody wodnej. -w przypadku przeszkody wodnej bocznej piłkę można upuścić w odległości nie dalszej niż 2 długości kija od miejsca przecięcia toru lotu piłki z przeszkodą wodną.
Na Greenie
Zawsze dbaj o powierzchnię greenu, w szczególności o obszar znajdujący się bezpośrednio wokół dołka. Nie wprowadzaj wózka na green. Jeśli nosisz torbę zostawiaj ją na zewnątrz greenu – najlepiej w kierunku do następnego tee. Zawsze naprawiaj ślady po upadku piłki na greenie tzw. pitchmarks. Nie stąpaj po linii puttu partnera. Kiedy partner poprosi o przytrzymanie flagi upewnij się, że drzewce flagi swobodnie wychodzą z dołka nim partner uderzy swoją piłkę. Wkładając flagę do dołka staraj się nie uszkodzić krawędzi dołka. Kiedy piłka znajduje się na greenie można ją zaznaczyć np. monetą lub specjalnym markerem, podnieść i wyczyścić. W sytuacji, kiedy twoja piłka będzie się znajdowała na linii puttu innego z graczy, należy ją zaznaczyć. Kiedy jesteś na greenie należy albo samemu wyjąć flagę albo poprosić partnera o jej wyjęcie lub przytrzymanie i ponowne wyjęcie, gdy piłka będzie się toczyła. Kara za uderzenie flagi podczas puttowania w grze na uderzenia to 2 uderzenia. Ta zasada dotyczy również flagi leżącej obok dołka na greenie. Jeśli puttując na greenie twoja piłka uderzy piłkę twojego partnera to w grze na uderzenia karą są 2 uderzenia, w grze na dołki strata dołka. W takiej sytuacji piłka przesunięta wraca na miejsce gdzie była.