Skład zarządu:
Prezes:  Katarzyna Czajka
Wiceprezes: Ilona Goli
Wiceprezes: Marcin Żemaitis
Członek zarządu: Grzegorz Jaworski
Członek zarządu: Tadeusz Wesołowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Marek Kuźmiński
Członek: Rafał Wolny, Piotr Afiniec

Komisja Zielonej Karty i Promocji Golfa: Aleksander Chaba
Komisja HCP: Igor Zagórowski
Komisja ds. informacji medialnych: Łukasz Szumański