Skład zarządu:
Prezes: Tomasz Koć
Wiceprezes: Aleksander Chaba
Wiceprezes: Grzegorz Jaworski
Wiceprezes: Mariusz Szumański
Wiceprezes: Wiesław Zagórowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Tadeusz Warot
Członek: Henryk Bryniak, Marek Kuźmiński

Komisja Zielonej Karty i Promocji Golfa: Aleksander Chaba
Komisja HCP: Igor Zagórowski
Sędzia PZG: Edward Szmak
Komisja ds. informacji medialnych: Łukasz Szumański